Productes Franstage

Gamma de serveis

Els serveis de Franstage se separen en 3 gammes diferents:

DIMENSIONAMENT ESTRATÈGIC

Una gamma formada per línies de productes per dimensionar l’empresa i garantir un alt impacte en el mercat destí, i assegurar la contundent capacitat de resposta sigui quina sigui la situació a encapçalar.

INTERACCIÓ B2B

Interacció diplomàtica en negociacions empresarials i econòmiques. Una gamma pensada per facilitar l’entesa en entorns i interlocutors internacionals i transculturals. Franstage posa al seu abast les eines clau per facilitar l’èxit de qualsevol operació fora de les seves fronteres.

OBERTURA COMERCIALITZADORA

Una gamma que es compon de serveis dirigits a facilitar l’accés al mercat francès i consolidar les vendes en aquest mercat, per a què el nostre client pugui obrir les seves possibilitats a nous mercats madurs europeus.

Dimensionament estratègic

Dimensionament estratègic

La gamma de productes de dimensionament estratègic basada en els models de pensament estratègic més punters aplicats en mercats d’alta complexitat, va adreçada a tots aquells agents que necessiten fer front a entorns severs en el seu desenvolupament diari de l’activitat internacional i internacionalitzadora. Una gamma pensada per assegurar un resultat de contundent capacitat de resposta en entorns internacionals d’alta complexitat.

Entrenament

(Formació)

Les corrents de pensament i d’acció més avantguardistes per fer front als reptes de mercat del segle XXI.

Sessions específicament orientades a dotar de nous coneixements i potents eines de projecció pels agents econòmics amb els perfils de professionals amb major especialització i coneixements punters per facilitar la implementació i gestió de negocis i entorns competitius amb la màxima efectivitat i augmentar la capacitat de creixement, com també per fer-los competitius dins els mercats internacionals madurs de França i centre Europa.

 

 • Strategic Showroom
 • Competitivitat intercultural negociadora

 

En el cas d’internacional, sessions dirigides a fer accessible els mercats internacionals madurs, entenent per mercat internacional madur aquells que porten un bagatge superior en el model econòmic i de mercat present i que per tal d’accedir-hi es requereix un major desenvolupament i demostració de certes habilitats de mercat.

Enginyeria estratègica

i de producte

Línia de perfeccionament d’estratègies, desenvolupament adaptat de productes i creació d’accions comercials d’alta especialització.

Productes dirigits a aconseguir la màxima rendibilitat de les propostes de mercat del nostre client i el perfecte encaix en els diferents sector competitiu internacionals que es planteja.

 

Els projectes en enginyeria estratègica de producte s’inicien amb la selecció i organització dels elements estratègics clau d’un negoci , així com disseny estratègic i acompanyament del client fins assolir el format òptim de potenciació de l’avantatge competitiu.

 

 • Enginyeria estratègica
 • Enginyeria de producte
 • Enginyeria comercial

 

Aportem el coneixement especialitzat de consultors de mercat per donar eines per a la creació d’oportunitats, espais i estratègies operatives per aplicar a curt, mig i llarg termini.

 

Des de Franstage proposem un assessorament a l’empresa/institució basat en models de mercats madurs per a la seva consolidació en el propi mercat.

Internacionalització

d’alta especialització

La perfecció i l’alt rendiment aplicat en els mercats madurs internacionals europeus.

Proposem una projecció internacional a l’empresa/institució/territori des de l’estratègia de mercat, amb el disseny de propostes d’accés al mercat francès desenvolupades a mida per al client, i l’acompanyament en els primers moments d’accés al mercat amb criteris ideats a mida per garantir l’èxit d’accés al mercat destí i assolir-hi un posicionament de prestigi.

INTERACCIÓ DIPLOMÀTICA

INTERACCIÓ DIPLOMÀTICA

Una gamma pensada per facilitar l’entesa en entorns i interlocutors internacionals i transculturals. Franstage posa al seu abast les eines clau per facilitar l’èxit de qualsevol operació fora de les seves fronteres siguin relacions comercials, diplomàtiques o negociacions.

Adequació diplomàtica

(Traducció i Interpretació)

Creem i executem un llenguatge comú, un marc compartit de pensament, comunicació i acció entre interlocutors per assolir l’èxit de qualsevol operació.

Amb una especialització en francès, anglès, alemany, català i castellà, en els nostres serveis de traducció, i de francès, català i castellà tenim l’objectiu no sols de garantir la comprensió d’actors sinó també de complicitat cultural i professional entre les parts. Modulant i adaptant els continguts per garantir-ne la seva màxima comprensió i acceptació, garantim l’afinitat entre parts, precisament perquè els projectes internacionals, també mantenen un caràcter intercultural.

 

 • Traducció
 • Interpretació

 

Més enllà de la traducció pròpiament dita de documents escrits en les nostres llengües d’especialització anglès, francès, alemany, català i castellà, en els nostres serveis de traducció i interpretació trobem un element inherent que és la modulació.

 

En l’objectiu d’assolir la complicitat cultural i professional entre les parts, modulem i adaptem els continguts per garantir-ne la seva màxima comprensió i acceptació. Busquem l’afinitat entre les parts, sobretot quan el projecte té caràcter internacional.

APNE (Acompanyament en el Procés de Negociació Europea)

Custodiem la escolta activa, preparem el terreny, reduïm les friccions i contribuïm a una resolució ordenada i d’èxit en qualsevol acord.

Franstage aporta un element innovador en el procés de negociació en reunions a través de la seva intervenció com a facilitador. Oferim els serveis de mediació en acords i negociacions públiques, empresarials i particulars.

 

Les diferències culturals, d’estructuració de la negociació, esdevenen el principal motiu de fracàs en la major part de negociacions per manca de coneixement de les parts implicades. La complexitat del procés quan esdevé internacional, requereix una part interlocutora mediadora que, a més de la seva funció d’interpretació idiomàtica, pugui aportar una modulació en el procés perquè les parts no se’n vegin afectades.

 

 • Full APNE
 • APNE Business
 • APNE NGO
 • APNE Institutional Affairs

 

Per tant, es proposa un acompanyament en totes les fases per aportar coneixement dels perfils negociadors, cohesió en les informacions intercanviades i estructura en l’organització del procés de negociació.

OTE (Organització Transfronterera d’Esdeveniments)

Organització Transfronterera d’Esdeveniments.

OBERTURA COMERCIALITZADORA

OBERTURA COMERCIALITZADORA

Des de l’àrea de connexió de mercats aportem interlocutors selectes per garantir l’èxit de la projecció a França, a partir de canals exclusius i habitualment desconeguts per a l’entrada dels productes complexes que gestionen els nostres clients. Per això, no sols garantim la connexió de mercats, sinó que també aportem l’excel·lència del seu resultat.

Internacionalització d’alta especialització

La perfecció i l’alt rendiment aplicat en els mercats madurs internacionals europeus.
 

Proposem una projecció internacional a l’empresa/institució/territori des de l’estratègia de mercat, amb el disseny de propostes d’accés al mercat francès desenvolupades a mida per al client, i l’acompanyament en els primers moments d’accés al mercat amb criteris ideats a mida per garantir l’èxit d’accés al mercat destí i assolir-hi un posicionament de prestigi.

Acompanyament estratègic i comercial a França

El vostre departament extern d’internacionalització.
 
 

Acompanyem l’empresa per introduir-la al mercat francès i augmentar el seu radi d’influència a través de la proposta de canals amb oportunitats de mercat detectats pel nostre equip i consolidar la seva presència des d’un plantejament estratègic i comercial del projecte.

Seguiment comercial mensual per aportar clients potencials, distribuïdors, partners estratègics i gestió en la participació a esdeveniments francesos que puguin posicionar el producte.

Selecció d’agents comercials

Coneixement de mercat des de la fase 0.

Realitzem la recerca i preselecció d’agents comercials al mercat destí amb les millors competències per introduir i posicionar el producte.

Proposta d’un equip comercial independent per tal de cobrir diferents regions del territori.