Equip i metodologia

FRANSTAGE

Franstage-logo

Franstage som una plataforma de connexió entre el mercat espanyol i francès amb un equip internacional, independent i d’alt rendiment , especialitzat en aportar pensament estratègic, diplomàcia i excel·lència operativa a empreses, institucions i entorns governamentals orientats a la alta competitivitat en els mercats francesos i centre europeus de major exigència i complexitat tàctica.

Equip

Equip interdisciplinari per connectar el mercat espanyol i francès

Dirigeix l’àrea de connexió de mercats. Llicenciada en Traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra de la Barcelona. Coordinadora de l’equip d’assessorament per la introducció i la implantació d’empreses en el mercat francès i català. Gestiona el seguiment de la internacionalització i la intermediació transfronterera entre partners públics i privats.

Eva Mesa

Co-fundadora

Dirigeix l’àrea de creació de mercats Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, Llicenciada en Investigació social i de mercat per la Universitat Autònoma de Barcelona, postgraduada en Comunicació Pública per la Universitat de Girona. Estratega, teòrica de mercat i investigadora social de mercat.

Alexandra Masó

Sòcia directora

Llicenciada en Lettres Modernes per la universitat de Le Mirail de Toulouse i Llicenciada en història de l’Art per la Universitat de Girona. Dirigeix l’equip comercial i coordina el desenvolupament dels projectes culturals i socials.

Marie-Pierre Devienne

Co-fundadora

Responsable del Seguiment de projectes i Comunicació amb el client. Aporta els seus 20 últims anys a Catalunya dedicats a empreses amb forts vincles comercials a França, en els trams de l’equipament per l’oci, del transport i del turisme.

Christophe Himène

Seguiment i Comunicació
Àrea de creació de mercat

El vermell Franstage color que descriu l’àrea de creació de mercat, es correspon a la perfecció amb el color vermell de l’acció volcànica; la lava. Desprenent molta energia, provocant un moviment que moltes vegades és convuls i frenètic, elimina amb el seu pas, part del que hi havia descrit fins al moment i qüestiona la seguretat del restant, però que amb la riquesa del resultat crea el terreny fèrtil necessari perquè hi creixi i amb abundància, qualsevol element que es vulgui.

 

L’àrea de creació de mercat es centra en els processos de:

  • Enginyeria de producte o creació de productes
  • Creació d’oportunitats
  • Creació d’espais de mercat
Àrea de connexió de mercat

Representa el color blau de Franstage, que correspon a la àrea de connexió de mercats. El color blau Franstage també representa el color blau dels mars i oceans, que manté aquestes corrents que relacionen un mercat amb un altre, essent el territori neutral de connexió i el mitjà natural d’expansió en la terra. La connexió per mar és la forma tradicional d’expansió, essent també un espai de connexió entre continents, igualment com la tasca de la àrea de connexió de Franstage.

 

L’àrea de connexió de mercat és l’encarregada de dirigir els processos de:

  • Selecció i connexió d’interlocutors selectes
  • Cerca i establiment de canals exclusius
  • Relacionar productes complexes amb mercats específics
Metodologia Franstage

La Metodologia és el total de processos que es segueixen i que s’han desenvolupat al llarg dels anys d’interacció amb el mercat des de Franstage i el seu equip. La metodologia de Franstage està composada per dos mètodes propis:

Mètode Progressive Punk Projects:

D’una manera progressiva amb un objectiu clar d’assoliment d’objectius que pot ser en certa mesura transgressora i Punk, configurem projectes amb un inici i una finalització molt clara, consensuat entre Franstage i client. Una metodologia per avançar de manera clara en els processos habitualment complexes de relació social i de mercat.

Mètode E.M.M.A.S (Excel·lència de Mercat per Modulació d’Avantatge Simultani):

Model de treball centrat en aportar l’excel·lència operativa i de resultats en els processos d’introducció i consolidació de la presència en mercats internacionals dels nostres clients a partir de la modulació o transformació dels patrons convencionals, adaptant-los als nous espais i moment garantint l’avantatge en el nou mercat simultàniament que treballem l’estructura en el mercat intern o natural del client.