Catalunya al
Salon Sud Agro Industries 2017

logo-SAI-BD-e1482863399427-1

27 des. Catalunya al
Salon Sud Agro Industries 2017

Lloc: Parc des Expositions de Toulouse (Rond-Point Michel Benech)
Data: 20-21-22 de juny del 2017
El Saló Sud Agro Industries rep l’espai CATALUNYA en aquesta 2a edició.

Un esdeveniment que reunirà els diferents actors del sector agroalimentari: transformació de productes, fabricants d’equipaments, envasat, i empreses de serveis vinculades amb la indústria agroalimentària.

En aquesta edició, Catalunya serà present a través d’un espai d’exposició col·lectiu català al Saló, una oportunitat que proposa Franstage a les empreses del nostre territori que vulguin accedir o consolidar-se al mercat francès.

Per a més informació: comunicacio@franstage.com / 972 21 10 27

http://www.sudagroindustries.com