7 d’abril del 2016
Jornada sobre dimensionament i projecció al mercat francès

Franstage_Pimec

31 març 7 d’abril del 2016
Jornada sobre dimensionament i projecció al mercat francès

Lloc: PIMEC Barcelona
Data: Dijous 7 d’abril del 2016 a partir de 9h15 a 13h30

França és el mercat natural d’exportació per excel·lència dels productes i serveis catalans gràcies a la seva proximitat i a la tradició comercial entre ambdues parts.

Tot i així, es tracta d’un mercat molt competitiu i madur. Els mercats madurs són aquelles economies que, a diferència dels mercats emergents, disposen d’una forta estabilitat i consolidació, amb una activitat econòmica sòlida, sectors d’activitat madurs, un gruix important d’empreses que, a banda d’una llarga trajectòria de mercat, també disposen d’un alt grau d’especialització i la capacitat de seguir perfeccionant i fent avançar els seus sectors.

Aquesta realitat fa necessari tenir un coneixement més profund de la idiosincràsia del país i conèixer les vies que podem desenvolupar per a la nostra internacionalització en economies madures com la francesa a partir dels nostres avantatges competitius.

Amb aquesta sessió es pretén aportar les principals vies d’accés al mercat francès, tant aquelles àmpliament utilitzades en internacionalització, com les vies menys explorades però altament efectives per al mercat francès.

INSCRIPCIONS >