CREEM PER CONNECTAR

CONNECTEM PER CREAR

Som una plataforma que donem projecció als agents econòmics, dimensionant-los en el seu mercat i obrint-los simultàniament al mercat europeu a partir de la seva consolidació en el mercat francès.

Projecció

Obrint el client a noves perspectives de negoci, elevant les expectatives del mateix a nous estadis, establint les idees de negoci en ferm dins el mercat.

Dimensionament

Delimitar i determinar la forma com s’ocuparà un espai de mercat, per dotar d’estructura i garantir la seva perdurabilitat en el mercat natural.

Obrir

Fer accessible el mercat francès, facilitant l’accés a nous mercats i a noves oportunitats per al nostre client.

Consolidar

Fer perdurable la presència escollida en el mercat destí, aportant major riquesa de matisos, augmentant el grau de coneixement i la riquesa de matisos dels mercats madurs i en conseqüència, la perdurabilitat del client.

franstage_productes

Som una plataforma de creixement per entitats i empreses catalanes i franceses, importem les estratègies més pioneres de creixement i evolució de mercat per als nostres clients. Construïm nous mercats a partir dels atributs latents del nostre client, conduint-lo amb l’elegància i la precisió que exigeix el mercat europeu, per donar solidesa i prestigi al client, garantint la seva perdurabilitat i la dels seus atributs. Activem els mercats renovant els públics finals d’aquests: apropem l’audiència francesa als mercats catalans dels nostres clients.

Productes
6834

PLANS ESTRATÈGICS

564

MERCATS POTENCIALS

53

PROJECTES

545

NETWORKINGS

AGENDA